Thursday, March 29, 2007

Två träd på Lilla Karlsö

1988

No comments: