Saturday, July 25, 2009

Björkskogsnäs naturreservat Hällefors, några intryck

A very beautiful nature reserve in Västmanland Sweden the 14th of july 2009.

7 björkar i park i Hällefors, Västmanland

7 birches in a park in Hällefors Sweden on the 13th of july 2009. In the background Svartälven (Black river).

3 björkar vid Oxbron, Västmanland

3 birches at Oxbridge, Västmanland Sweden the 13th of july 2009

Monday, July 6, 2009

Mälarskog vid Hästholmen

Mellan Sturehov och Norsborg, Botkyrka Sweden, den 24 maj 2009.


Ek, Quercus robur, vid Hästholmen

Den 4 maj 2009 ett stenkast från Norsborg, Botkyrka Sweden

Häggblommning vid Hästholmen

Prunus padus. Den 24 maj 2009, Botkyrka Sweden

Ask, Fraxinus excelsior, vid Hästholmen

Den 24 maj 2009 vid Hästholmen nära Norsborg och Sturehov, Botkyrka Sweden