Sunday, September 23, 2012

Plataner i Berlin vid Yorkstrasse


Berlin den 11 september 2012
Thursday, September 20, 2012

Monday, April 23, 2012

Aprilpromenad vid Bornsjön

Bornsjön är en vattentäkt för Stockholm.
Besöket ägde rum den 22  april i duggregn.


Monday, April 2, 2012

Tuesday, January 3, 2012

Nyårsdagsträd vid Tullingesjön

Nyårsdagen 2012. Härjningar av stormen Dagmar. Orörd björk.

Vid Landforsens hytta

Den 12 oktober 2011 snurrade vi runt i Bergslagens Ekomuseum, Bilder från Svartån och Landforens hytta.