Tuesday, January 3, 2012

Nyårsdagsträd vid Tullingesjön

Nyårsdagen 2012. Härjningar av stormen Dagmar. Orörd björk.

No comments: