Saturday, April 26, 2008

Talgoxe i Lukas fågelholk

I grannpojken Lukas fågelholk har det flyttat in en talgoxe. Lukas är i amerika. The neighbors boy, who is in Columbus USA at the present, left a birdhouse in Tullinge. It is now home for a great tit. Tullinge Sweden 26 april 2008.

Wednesday, April 23, 2008

Vid Perkils kättil

Perkils kättil en fantastisk jättegryta, i en vacker skog. Den djupaste kända i landet. Norr om Tjällmo i Motala kommun. Den 20 april 2008. Se mer om isälvar och morän http://www5.e.lst.se/istid/geologi_sv.htmlMonday, April 21, 2008

Storpissan i alla fall

Bilden av Storpissan i alla fall. Omberg Sweden 19 april 2008. The picture even though it is not very beautiful just to explain the vulgar name!

Ner genom skogen till Storpissan

I Ombergs förkastningsbrant rinner ett vattendrag som mynnar ut som ett litet vattenfall som strålar ner i Vättern som en flerfaldig pisstråle, därav det vulgära namnet. Man kan vid ett par olika stigar ta sig ner till fallet genom en vacker brant skog som får sköta sig själv. Det gjorde vi den 19 april 2008 och här är några bilder från den skogen. Någon bra bild på Storpissan blev det tyvärr inte.

Pictures from the wood at Storpissans (The great pee!) naturereserve at Omberg by lake Vättern i Östergötland Sweden.


Ek vid Omberg

Oak with something yellow. Omberg Östergötland Sweden 19 april 2008.

Sunday, April 6, 2008

Friday, April 4, 2008

Trees in a high up place

New York 2006.

Trees surrounded by men in blue

Men in blue taking care of the surrounding of trees in Central park, New York 2006.