Thursday, December 31, 2009

Rimfrost & nyår vid Stendal

Mitt på dagen, nårsafton på väg ner till Stendalsbadet. Tullinge Sweden 2009-12-31.

Wednesday, December 23, 2009

Christmas (almost) at Tullingestrand

Tullinge, Botkyrka Sweden the 23d of december 2009. The last week has given us lots of snow.

Monday, December 7, 2009

Utglesning längs Tullingestrand

Man röjer. Mest al. Botkyrka 7 december 2009.