Saturday, June 5, 2010

Majskog och en häst

Vid Kärrtorp i Tullinge den 23 maj 2010