Monday, April 21, 2008

Ner genom skogen till Storpissan

I Ombergs förkastningsbrant rinner ett vattendrag som mynnar ut som ett litet vattenfall som strålar ner i Vättern som en flerfaldig pisstråle, därav det vulgära namnet. Man kan vid ett par olika stigar ta sig ner till fallet genom en vacker brant skog som får sköta sig själv. Det gjorde vi den 19 april 2008 och här är några bilder från den skogen. Någon bra bild på Storpissan blev det tyvärr inte.

Pictures from the wood at Storpissans (The great pee!) naturereserve at Omberg by lake Vättern i Östergötland Sweden.


No comments: