Wednesday, April 23, 2008

Vid Perkils kättil

Perkils kättil en fantastisk jättegryta, i en vacker skog. Den djupaste kända i landet. Norr om Tjällmo i Motala kommun. Den 20 april 2008. Se mer om isälvar och morän http://www5.e.lst.se/istid/geologi_sv.htmlNo comments: