Tuesday, June 12, 2012

Björk, hassel och en elledning vid Lida i maj

Botkyrka den 13 maj 2012


No comments: