Monday, July 6, 2009

Ask, Fraxinus excelsior, vid Hästholmen

Den 24 maj 2009 vid Hästholmen nära Norsborg och Sturehov, Botkyrka SwedenNo comments: