Monday, July 6, 2009

Häggblommning vid Hästholmen

Prunus padus. Den 24 maj 2009, Botkyrka Sweden

No comments: