Sunday, March 4, 2007

Ginko i tre städer

Ginko, ett uråldrigt träd

Här ett i Barcelona 2001


Ett i Warszawa 2000
Och ett i Paris november 2006

No comments: