Sunday, March 4, 2007

Fjällbjörk vid Artfjället 2006

Bilder av träd eller bilder av skog? Den mänskliga skaparlust som städernas plataner blir snabba arenor för syns aldrig i fjällbjörkskogen. Här är det små djur, väder och vind som formar stammarna. Att fjällbjörken utgör basmaterial för gedigen och långsam samisk slöjd är en annan femma.


No comments: