Friday, November 21, 2008

Ytterligare plataner

Vid Stora torget i Malmö hårt tuktade. 16 november 2008.
No comments: