Friday, November 21, 2008

Ännu fler plataner i Malmö

Vid Hilton och längs Amiralsgatan den 17 november 2008.

No comments: