Friday, November 21, 2008

Och ännu fler

Vid Gustav Adolfs torg i Malmö den 17e november 2008.

No comments: