Monday, July 16, 2007

Katsuran vid Hammenhögs Gästgiveri

Om du vill äta riktigt gott och bli väl bemött av trevligt folk ska du söka dig till det gamla anrika Hammanhögs Gästgiveri i på Österlen i Skåne. Det finns gott om stora vackra lindar, kastanjer och annat i orten. Men speciellt vacker är katsuran vid Gästgiveriet där du kan ta kaffet och konjaken och se ut över de vackra odlade fälten. Och utöver att Fritiof Nilsson-Piraten haft stambord på stället har det också besökts av storheter som Greta Garbo och John Steinbeck. Sånt kan man få höra under katsuran!

If you want to eat very good and be well treated by nice poeple you should go to Hammenhögs Guesthouse at Österlen Skåne. Tere are plenty and big beautiful limetrees, chesnuts and others in the village. But especially beautiful is the katsura at the Guesthouse where you can take coffe and brandy and look out at the beautiful cultivated fields. The Guesthouse has its place in Swesdish cultural tradition and it is also known that it has been visited by Greta Garbo and John Steinbeck. That is what you can hear under the katsura!

7 july 2007


Bladen är lite ljusare än på lindarna i bakgrunden.
The leafs are a little lighter than the leafs on the lime in the background.
Och dom har den vänliga formen som utmärker katsuran.
And they have the friendely form om the katsura.


Och den utmanar sniglar att röra sig uppåt!
And it inspire snails to move upward!

se http://osterlen.blogspot.com/ och http://www.hammenhogs.nu/

No comments: