Wednesday, July 18, 2007

Blåskinsdal, 5 pictures from a walk in a curios wood

Ännu en spännande urskog med trädätande murgröna i närheten av Vang på Bornholms nordvästra kust juli 2007.

OBS den 16 februari 2008 fick jag en e-post från Lars Nerén som upplyser om att murgrönan inte lever av att äta upp andra träd.

One more exiting jungle with tree-eating ivy. Close to Vang on the northwestern coast of Bornholm, Denmark july 2007.
No comments: