Friday, April 27, 2007

Sorbus Dodong, rapport 1

27 april och blommor på gång. Benämns också Ullungrönn.
Trädgården i Tullinge. Härstammar från ön Ullung-Do

som ligger mellan de Koreanskas halvön och Japan.


No comments: