Wednesday, April 18, 2007

Katsuran några dagar senare, rapport 2

Så har bladen växt till i tre dagar. I dag den 18 april
ser dom ut så här i kvällssolen i Tullinge.
Några springer direkt ur stammen.


No comments: