Sunday, February 18, 2007

Tecken på stammarna

Promenerande i Paris i oktober/november började jag kategorisera plataner efter mänskliga tecken eller avsaknad av tecken på stammarna,
  • rena stammar utan tecken
  • stammar med skurna tecken
  • bemålade stammar
  • stammar med officiell stämpel
  • stammar med påklistrade målningar och meddelanden

Bemålad stam. Hjärta och smärta.Försiktigt bemålad stam i närheten av metro Stalingrad.Ren stam med lätta skuggor.


Stam med skuren spelplan.


Officiellt stämplad stam vid Botaniska trädgården. Planterad fyra år före den franska revolutionen. Buffon var naturforskare och från 1739 intendent för Jardin des Plantes i Paris.


Påklistrat meddelande.


No comments: