Sunday, February 18, 2007

Varför denna blog?

Jag har länge tyckt om plataner. Kanske började det hela i Barcelona 1963? Och kanske kom ett förnyat intresse 2001 då jag åter promenerade under platanerna på Ramblas.Det är del av en allmän förtjusning i färg, form och tecken på träd. Lust att dela med mig av bilder av plataner fick en puff för några veckor sedan av en trevlig amerikan som äger ett skogsreservat i Santarem. Han har lagt upp en fin blog med berättelser och bilder från sin regnskog.

På den här blogen tänker jag lite till och från publicera bilder på platananer och platanstammar. Men eftersom vi på våra breddgrader måste resa söderut för att träffa fler plataner kommer jag att lägga ut bilder också på andra vackra träd.

Mitt intresse för plataner är inte en biologs. Jag kommer att gruppera bilder efter färg, form och hur stammarna används för att sända meddelanden eller träden för att skapa vackra miljöer.

Här är adressen till the nice american in Santarem!

http://bosque-santa.blogspot.com/


No comments: