Saturday, December 25, 2010

Strömstaren inspirear

Vid Kyrkbäcken i Tullinge lyckades en strömstare (Cinclus cinclus), som dessvärre inte lät sig fångas med kameran, ändå locka förbipasserande att testa starens trivsamma rörelsemönster. Botkyrka juldagen 2010.


No comments: