Sunday, August 1, 2010

Vid trädgränsen på Lillskarven Härjedalen

Den 25 juli 2010. Den lilla vita orkidén är en fjällyxne pseudorchis albida.


No comments: