Saturday, December 13, 2008

Tullingestrand i oktober

Nu i decmber i mörker och regn glömmer man lätt bort hur vackert det var längs stranden för bara någre veckor sedan den 20 0ktober! Tullingestrand , Botkyrka, Sweden. Now i december when it is dark and rainy you easiely forget how beautifu it was just a few weeks ago.


No comments: