Saturday, October 11, 2008

Okänt träd vid Kolberget i Beijing

Stammens mönster liknar en platan me det är som syns ett barrträd. 15 september 2008.
No comments: