Sunday, August 24, 2008

Looking into the appeltree Aroma

Ett Aroma lite angripet och en ymp av Säfstaholm från Sotargatan i Västerås. Lite osäker på sort. The second picture is of a graft of Säfstaholm. The 23 of august 2008 in the garden in Tullinge.


No comments: