Saturday, May 3, 2008

Rapport från trädgården

Det ena och de andra i trädgården i Tullinge den 3 maj 2008.
What is happening in the garden? Tullinge Sweden


Glanskörsbär Prunus serrula










Vinbergssnäcka Helix pomatia











Ringduva Columbia palumbus










Blåmes i badet Parus caeruleus

No comments: