Wednesday, November 7, 2007

Böneträd?

Två träd som man hängt böner på. Det första i Vilnius, Litauen den 3 november 2007. Det andra på Sri Lanka i april 1974. Är böneträd ett ok begrepp i sammanhanget?

Two trees attached with prayers. The first i Vilnius, Lihtuania 3 november 2007. The second on Sri Lanka in april 1974. What is the adequate name for such a tree?


No comments: