Sunday, October 21, 2007

Om änglar / On angels

I ett inlägg härförleden om koskit & hästskit vid Tullgarnsnäs bad jag om hjlp att hitta en utsaga av Henry Miller. Nu har jag fått svar. Millers ord är - I want a classical purity where dung is dung and angels are angels - och det kommer från hans bok Black spring. Kanske kvinna som sitter på Jaurés Café i Paris i november 2006 kan passa som en ängel i Millers föreställningsvärld? Temat änglar kanske bör få sin egne bloggren så småningom?

In a post some weeks ago I asked for help to look for a quotation by Henry Miller. Help has arrived! The words are - I want a classical purity where dung is dung and angels are angels - and it comes from his book Black spring. Maybe the woman sitting at Jaurés Café in Paris in november 2006 could pass as an angel from Millers point of view? The theme angels might need a blogbranch of it´s own when time comes?
No comments: