Saturday, May 26, 2007

Sykomorlönn med snigel

På väg uppför stammen i dag den 26 maj. Fel håll?

No comments: