Monday, April 23, 2012

Aprilpromenad vid Bornsjön

Bornsjön är en vattentäkt för Stockholm.
Besöket ägde rum den 22  april i duggregn.


Monday, April 2, 2012