Sunday, December 14, 2008

Gäddkäft vid Orlången

Någon har hängt upp en gäddkäft i en grenklyka vid en fin rastplats vid den markerade naturstigen vid Balingsta i Huddinge. 14e december 2008. Vem var fiskaren?

Parkmiljö vid Norsborg breder ut sig

Träden från engelska parken vid Norsborgs herrgård vid Mälaren i Botkyrka. Sweden sprider sig ut i den vanliga skogen, dels bok, dels en för mig okänd gran. The 7th of december 2008.
Saturday, December 13, 2008

Tullingestrand i oktober

Nu i decmber i mörker och regn glömmer man lätt bort hur vackert det var längs stranden för bara någre veckor sedan den 20 0ktober! Tullingestrand , Botkyrka, Sweden. Now i december when it is dark and rainy you easiely forget how beautifu it was just a few weeks ago.