Thursday, July 19, 2007

Trädstam vid Hammerodde

Tree at Hammerodde, Bornholm, Denmark july 2007.

Platan and another tree in Berlin

My son Felix came home from a trip to Berlin with one picture of a platan and one of another tre with an ascending spanish killersnail (?) ! July 2007.


Wednesday, July 18, 2007

Blåskinsdal, 5 pictures from a walk in a curios wood

Ännu en spännande urskog med trädätande murgröna i närheten av Vang på Bornholms nordvästra kust juli 2007.

OBS den 16 februari 2008 fick jag en e-post från Lars Nerén som upplyser om att murgrönan inte lever av att äta upp andra träd.

One more exiting jungle with tree-eating ivy. Close to Vang on the northwestern coast of Bornholm, Denmark july 2007.
Ringedal, 12 pictures from a walk in an extraordinarey woodland

Ringedal är en fantastisk dalgång på Bornholms nordvästra kust i närheten av Vang. Som en liten djungel eller regnskogsbit uppe i det norra barrskogsbältets sydliga del. Vill man ta sig dit och se även andra vackra miljöer på Bornholm får man fin vägledning av en bok av Benny Gensbol, Bornholm.

Ringedal is a fantastic wood on the nortwestern coast of Bornholm, Denmark. If you become intrested in going ther and also to neighbouring natural scenes you ca find god guiding in a bok by Benny Gensbol, Bornholm.Monday, July 16, 2007

Room construction? Lilla Stenshuvud

The day after the start of Kivik Art Center (Kivikstart) 8 july 2007.


Katsuran vid Hammenhögs Gästgiveri

Om du vill äta riktigt gott och bli väl bemött av trevligt folk ska du söka dig till det gamla anrika Hammanhögs Gästgiveri i på Österlen i Skåne. Det finns gott om stora vackra lindar, kastanjer och annat i orten. Men speciellt vacker är katsuran vid Gästgiveriet där du kan ta kaffet och konjaken och se ut över de vackra odlade fälten. Och utöver att Fritiof Nilsson-Piraten haft stambord på stället har det också besökts av storheter som Greta Garbo och John Steinbeck. Sånt kan man få höra under katsuran!

If you want to eat very good and be well treated by nice poeple you should go to Hammenhögs Guesthouse at Österlen Skåne. Tere are plenty and big beautiful limetrees, chesnuts and others in the village. But especially beautiful is the katsura at the Guesthouse where you can take coffe and brandy and look out at the beautiful cultivated fields. The Guesthouse has its place in Swesdish cultural tradition and it is also known that it has been visited by Greta Garbo and John Steinbeck. That is what you can hear under the katsura!

7 july 2007


Bladen är lite ljusare än på lindarna i bakgrunden.
The leafs are a little lighter than the leafs on the lime in the background.
Och dom har den vänliga formen som utmärker katsuran.
And they have the friendely form om the katsura.


Och den utmanar sniglar att röra sig uppåt!
And it inspire snails to move upward!

se http://osterlen.blogspot.com/ och http://www.hammenhogs.nu/

Sunday, July 1, 2007

Bornsjön, 5 pictures from a walk

Bornsjön is a waterreserve for peoble living south of Stockholm. This pictures was taken on the 27 of may 2007.


Aspen letting their seeds